Algemene Voorwaarden Consumenten

 

Deze ‘Algemene Voorwaarden Consumenten’ zijn van toepassing op de relatie tussen KoopInJouwStad en de Consumenten. Leveranciers verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Leveranciers’.

KoopInJouwStad is het platform waarop jij in jouw lokale omgeving veilig kan bestellen, betalen en bezorgt krijgt. De website Koop in Hof van Twente wordt beheerd door een een lokale initiatiefnemer. Deze is bereikbaar voor vragen over het aanbod, zie de pagina Meer Informatie als je meer wilt weten.

Voor vragen, een klacht of informatieverzoek rond je bestelling neem je contact op met de winkel waar je jouw bestelling hebt geplaatst.

Bel voor vragen over bezorgingen MSG op: +31 (0)88-434 12 12

Voor vragen rondom betalingen kan je kijken op: Wat is de status van mijn betaling?

1. Definities

Aanbod: het productaanbod van de Leverancier dat door de Consument via het Platform bij de Leverancier kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Consument via het Platform bij de Leverancier van de door de Consument gekozen Product en/of Producten.
Producten: een product wat door Leverancier op het Platform aangeboden wordt, waarbij de informatie verstrekt wordt en daarbij de verantwoordelijkheid is van Leverancier.
Consument: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Consument en de Leverancier met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.
Platform: de website(s) en andere tools van KoopInJouwStad en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.
Leverancier: een bedrijf dat Producten aanbied en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.
Leveranciersinformatie: de informatie van de Leverancier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs -en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod, prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), en andere voorwaarden.
Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door KoopInJouwStad worden aangeboden aan de Consument, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Leverancier.
KoopInJouwStad: StoreKeeper BV handelend onder de naam KoopInJouwStad met haar logistieke partner MSG Post & Koeriers BV.

2. Identiteit van KoopInJouwStad

StoreKeeper BV handelend onder de naam ‘KoopInJouwStad’
Adres hoofdvestiging:
Wijnkamp 3
7471 CA  Hof van Twente (Goor)
KvK: 76724050
BTW-nr: NL857132702B01
Tel: 0850-16 8008 – (bereikbaar van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 23:00)

3. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn slechts van toepassing op de Service. De lokale webshop, Koop in Hof van Twente, is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Leverancier van toepassing.
 2. De Consument gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Leverancier voor de levering van het door de Consument geselecteerde Aanbod. De Consument is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Leverancier op grond van artikel 6 hieronder.

4. Het Aanbod

 1. KoopInJouwStad met Koop in Hof van Twente publiceert het Aanbod namens de Leveranciers op het Platform, overeenkomstig de door de Leveranciers aangeleverde Leveranciersinformatie.
 2. KoopInJouwStad aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de producten en/of het Aanbod en van de Leveranciersinformatie op het Platform.
 3. KoopInJouwStad geeft alle Leveranciersinformatie zodanig weer, dat voor de Consument duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
 4. KoopInJouwStad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

5. De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Consument de Bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Nu kopen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Na ontvangst van de Bestelling, zal KoopInJouwStad met Koop in Hof van Twente de Bestelling elektronisch aan de Consument bevestigen.
 3. De Overeenkomst kan alleen door de Leverancier worden uitgevoerd als de Consument correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aanKoopInJouwStad met Koop in Hof van Twente of de leverancier te melden.
 4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Consument na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het Leverancier als KoopInJouwStad.
 5. Indien de Consument kiest voor bezorging van de Bestelling, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Consument aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
 6. Indien de Consument kiest voor het afhalen van de Bestelling, dan dient hij op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van de Leverancier, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van KoopInJouwStad is weergegeven.
 7. Bij aflevering van de Bestelling kan de Leverancier vragen om identificatie als de Bestelling alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet bevat. Als de Consument zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, weigert de Leverancier de betreffende producten aan de Consument te leveren. In dit geval kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht
 8. KoopInJouwStad aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

 1. In verband met de mogelijke bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Consument geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Consument bij KoopInJouwStad worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Consument bij de Leverancier is slechts mogelijk indien de Leverancier expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Consument mogelijk is.
 2. De Leverancier heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Consument een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
 3. Indien de Consument een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kanKoopInJouwStad besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Consument te weigeren.
 4. KoopInJouwStad heeft het recht om namens het Leverancier Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien KoopInJouwStad een Bestelling annuleert die al betaald is, dan zal KoopInJouwStad dat bedrag overboeken op de dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Indien de Consument schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kanKoopInJouwStad hiervan aangifte doen bij de politie.

7. Betaling

 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is de Consument verplicht om het Leverancier te betalen voor de Bestelling. Door de Consument kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan het Leverancier aan de deur of op de afhaallocatie.
 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6.4, van deze Algemene Voorwaarden Consumenten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Leverancier heeft KoopInJouwStad geautoriseerd om namens de Leverancier de online betaling van de Consument in ontvangst te nemen.

8. Klachtenregeling

 1. Klachten van de Consument over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Leverancier te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van de leverancier en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij de Leverancier. KoopInJouwStad kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
 2. Als de Consument een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van KoopInJouwStad op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Consument aangegeven contactadres.
 3. Nadat de klacht door KoopInJouwStad is ontvangen zal KoopInJouwStad zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. KoopInJouwStad streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
 4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Leverancier (lid 1) of KoopInJouwStad (lid 2).
 5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. KoopInJouwStad sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van KoopInJouwStad is info@koopinjouwstad.nl.

9. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

KoopInJouwStad heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij:
Alianz Benelux NV
via de volgende assuradeur:
H & A Assurantiën BV
Stationsstraat 2
7475AM Markelo
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft als verzekeringsgebied de gehele wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

10. Nieuwsbrief

 1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Consument ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Consument kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de nieuwsbrief.

11. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

 1. KoopInJouwStad verwerkt persoonlijke gegevens op van de Consumenten. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacybeleid van toepassing.